ปฏิทินมงคลของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขปีใหม่นี้ด้วยปฏิทินมงคลอันทรงคุณค่า
ผลงานประณีตได้รับรางวัลสิ่งพิมพ์ดีเด่นถึง 2 ปี บรรจุกล่องสวยงามเหมาะสำหรับให้เป็นของชำร่วยแจกลูกค้า
สามารถสั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ของบริษัท ห้างร้าน ลงบนปกปฏิทินได้ (ตัวอย่างงานพิมพ์ชื่อ)
เมื่อสั่งซื้อจำนวนมากตั้งแต่ 100 ชุดขึ้นไป

ปฏิทินขนาด VIP และขนาดใหญ่ พื้นขาวและแดง
       
RP-W-12 RP-W-14 RP-W-14 (พื้นขาว) RP-W-06
เสด็จพ่อ ร.๕ (VIP) รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช (VIP) รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช รัชกาลที่ 9 ทรงงาน
       
RP-W-08 RP-W-19 RP-W-24 RP-W-24
พระพุทธชินราช หลวงปู่ทวด เจ้าแม่กวนอิม สีเงิน เจ้าแม่กวนอิม สีทอง
       
RP-W-27 RP-W-26 RP-W-28 RP-W-30
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) พระแก้วมรกต (ฤดูฝน) พระแก้วมรกต (ฤดูหนาว)
       
ปฏิทินขนาดกลาง พื้นขาวมุก
       
RP-W-05 RP-W-06 RP-W-31 RP-W-14
รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน รัชกาลที่ 9 ทรงกล้อง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช 2 สี
       
RP-W-18 RP-W-32 RP-W-16 RP-W-25
พระพุทธโสธร รัชกาลที่ 9 - คุณยาย รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง รัชกาลที่ 9 ทรงยศดอกพุดตาน
       
   
RP-W-23 RP-W-33    
รัชกาลที่ 9 - ราชินี ทรงยศ รัชกาลที่ 10    
       
ปฏิทินขนาดกลาง พื้นแดง - สีพิเศษ
       
RP-W-05 RP-W-06 RP-W-12 RP-W-14
รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช 2 สี
       
RP-W-18 RP-W-19 RP-W-19 RP-W-21
พระพุทธโสธร หลวงปู่ทวด (แดง) หลวงปู่ทวด (ม่วง) รัชกาลที่ 5 ทรงพระมาลา
       
RP-W-24 RP-W-26 RP-W-27 RP-W-28
เจ้าแม่กวนอิม พระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พระแก้วมรกต (ฤดูฝน)
       
RP-W-29 RP-W-30 RP-W-31 RP-W-32
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระแก้วมรกต (ฤดูหนาว) รัชกาลที่ 9 ทรงกล้อง รัชกาลที่ 9 - คุณยาย
       
RP-W-04 RP-W-07 RP-W-16 RP-W-22
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 - ราชินี รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง พระพิฆเนศวร
       
 
RP-W-23 RP-W-25 RP-W-33  
รัชกาลที่ 9 - ราชินี ทรงยศ รัชกาลที่ 9 ทรงยศดอกพุดตาน รัชกาลที่ 10  
       
ปฏิทินขนาดกลาง อักษรจีน
       
RP-W-01 RP-W-01/1 RP-W-02 RP-W-03
ฮก ฟู๋ สิ่ว ฮก ลก สิ่ว
       
RP-W-10 RP-W-11 RP-W-15 RP-W-17
เฮง เจียว ใช้ จิ่ง ป้อ ฟู่ เยอะ เยอะ อิ่ว ฉาย
       
   
RP-W-20 RP-W-34    
ไฉ่ สิ่ง เอี้ย เยอะ จิ้น โต่ว จิน    
       
ปฏิทินตั้งโต๊ะ พื้นขาวมุก
       
RP-T-04 RP-T-05 RP-T-06 RP-T-09
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน รัชกาลที่ 9 ทรงยศ
       
RP-T-13 RP-T-14 RP-T-16 RP-T-18
รัชกาลที่ 9 ทรงโบกพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช 2 สี รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง พระพุทธโสธร
       
 
RP-T-31 RP-T-32 RP-T-33  
รัชกาลที่ 9 ทรงกล้อง รัชกาลที่ 9 - คุณยาย รัชกาลที่ 10  
       
ปฏิทินตั้งโต๊ะ พื้นแดง - สีพิเศษ
       
RP-T-04 RP-T-05 RP-T-06 RP-T-08
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน พระพุทธชินราช
       
RP-T-09 RP-T-12 RP-T-13 RP-T-14
รัชกาลที่ 9 ทรงยศ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 ทรงโบกพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช
       
RP-T-16 RP-T-18 RP-T-19 RP-T-19
รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง พระพุทธโสธร หลวงปู่ทวด (แดง) หลวงปู่ทวด (ม่วง)
       
RP-T-20 RP-T-24 RP-T-26 RP-T-27
ไฉ่ สิ่ง เอี้ย เจ้าแม่กวนอิม พระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) สมเด็จพระพุฒาจารย์โต
       
RP-T-28 RP-T-29 RP-T-30 RP-T-32
พระแก้วมรกต (ฤดูฝน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระแก้วมรกต (ฤดูหนาว) รัชกาลที่ 9 - คุณยาย
       
     
RP-T-33      
รัชกาลที่ 10      




















































ปฏิทินปีใหม่ 2562 - Happy New Year - Calendar 2019
ปฏิทินมงคลของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขปีใหม่นี้ด้วยปฏิทินมงคลอันทรงคุณค่า

ผลงานประณีตได้รับรางวัลสิ่งพิมพ์ดีเด่นถึง 2 ปี ปฏิทินแบ่งออกเป็น 7 ขนาดได้แก่
ปฏิทินแขวนใหญ่ ปฏิทินแขวนกลาง ปฏิทินแขวนเล็ก ปฏิทินจิ๋ว
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินตั้งโต๊ะจิ๋ว และ เฉพาะตัวปกปฏิทินสำหรับใส่กรอบรูป

ตัวปกปฏิทินปั๊มฟอยล์ทองและปั๊มนูนต่างระดับ พื้นแบคกราวด์สีแดงมีเลขแสดงวันที่ตัวใหญ่ดูชันเจน
บรรจุกล่องสวยงามเหมาะสำหรับให้เป็นของชำร่วยแจกลูกค้า หรือญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

สามารถสั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ของบริษัท ห้างร้าน ลงบนปกปฏิทินได้ (ตัวอย่างงานพิมพ์ชื่อ)
เมื่อสั่งซื้อจำนวนมากตั้งแต่ 100 ชุดขึ้นไป

สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ คุณธัญญ่า 087 329 5215